Notă de informare generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta Politică de confidențialitate explică modul în care societatea Materrum SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal și în care asigură protecția acestora, conform legislației aplicabile în materie, inclusiv Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).

Cine suntem noi?

Societatea Materrum SRL este o persoană juridică română cu sediul în Cristuru Secuiesc, str. Filias 100 C, jud. Harghita, înregistrată la Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul Harghita sub nr. J19/544/2005, având codul fiscal RO17604486.

Ce sunt datele cu caracter personal?

Potrivit GDPR, „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoană vizată”). O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Ce înseamnă prelucrare de date cu caracter personal?

Prelucrarea înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

Categoriile de persoane ale căror date le prelucrăm

 • client
 • partener – persoană fizică
 • reprezentant al unui partener – persoană juridică
 • solicitant al unei oferte
 • persoană care ne contactează în alte scopuri (ex. în legătură cu cereri sau reclamații)
 • vizitator al site-ului nostru

Această notă tratează, în ordinea de mai jos, următoarele aspecte:

 • categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
 • scopurile pentru care prelucrăm aceste date cu caracter personal
 • temeiurile care justifică prelucrările noastre
 • persoanele către divulgăm datele
 • perioada pentru care stocăm datele
 • consecințele refuzului de a ne furniza datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră
 • drepturile dumneavoastră și informații cu privire la exercitarea acestora
 • detaliile noastre de contact

Categoriile de date prelucrate, scopurile, temeiurile

1. Dacă sunteți un vizitator al site-urilor noastre sau ați interacționat cu vreuna dintre paginile noastre pe rețelele de socializare

Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pentru:

1.1 Îmbunătăţirea experienţei pe website-ul nostru

Scopul prelucrării
 • pentru a putea ține cont de preferințele pe care le-ați exprimat în sesiuni de navigare anterioare
 • pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul pe care îl folosiți
 • pentru a soluționa problemele pe care le-ați putea întâmpina la accesare
Temeiul prelucrării
 • consimțământul dumneavoastră sau interesul nostru legitim
Categoriile de date prelucrate
 • adresa IP
 • identificatori cookies
 • alţi identificatori online
 • identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID)
 • data şi ora accesării websiteului
 • istoricul vizitelor
 • solicitarea web
 • data şi ora solicitării/data și ora accesării websiteului
 • dispozitivul de pe care accesați website-ul
 • tipul de browser de Internet şi limba browser-ului
 • informaţii despre evenimentele survenite pe dispozitivul dumneavoastră (de exemplu, erorile)
 • informaţii cu privire la setările hardware ale dispozitivului dumneavoastră
 • informații despre locul în care vă aflați când accesați website-ul nostru

1.2 Cunoașterea opiniilor pe care ni le comunicați

Acest caz se referă la situațiile în care publicați un comentariu sub una dintre postările noastre pe rețelele de socializare, apăsați butonul Like, redistribuiți postarea noastră ori ne transmiteți un mesaj pe una dintre paginile noastre.

Temeiul prelucrării
 • consimțământul dumneavoastră
Categoriile de date prelucrate
 • datele dumneavoastră pe care ni le-ați transmis (nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care ați întreprins-o – like/altă reacție sau conținutul comentariului dumneavoastră)

1.3 Gestionarea sistemelor noastre de comunicații şi IT și protecția acestora

Scopul prelucrării
 • gestionarea sistemelor noastre de comunicații
 • gestionarea securităţii noastre IT
 • realizarea auditurilor de securitate asupra reţelelor noastre IT
 • protejarea datelor şi a sistemelor noastre împotriva atacurilor şi a altor acte similare în mediul virtual
Temeiul prelucrării
 • interesele noastre legitime sau, după caz, îndeplinirea obligațiilor noastre legale.
Categoriile de date prelucrate
 • adresa IP
 • alţi identificatori online
 • identificator unic de dispozitiv (ID universal unic – UUID)
 • data şi ora accesării website-ului
 • istoricul vizitelor
 • dispozitivul de pe care accesați website-ul
 • tipul de browser de Internet şi limba browser-ului

1.4 Soluționarea cererilor dumneavoastră

Scopul prelucrării
 • a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor întrebări pe care ni le adresați
Temeiul prelucrării
 • executarea contractului cu dumneavoastră (dacă există) sau, după caz, consimțământul dumneavoastră
Categoriile de date prelucrate
 • numele și prenumele
 • datele dumneavoastră de contact (adresă de email, număr de telefon)
 • informații cuprinse în cererea pe care ne-o transmiteți

Cui vom divulga datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră?

Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. Încercăm să limităm accesul la datele al persoanelor din afara companiei Materrum SRL care vă prelucrează datele cu caracter personal (ie, compania căreia i-ați furnizate datele cu caracter personal privitoare la dumneavoastră). Cu toate acestea, în anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos.

Putem divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi în diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de date, servicii de plată, diverse servicii pe care le putem externaliza, cum ar fi în domeniul resurselor umane), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele pentru motive legitime legate de activitatea noastră, cum ar fi asigurarea posibilității noastre de a asigura siguranța documentelor, degrevarea activității noastre, constatarea, apărarea și exercitarea drepturilor sau intereselor noastre sau ale unei alte persoane.De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice sau juridice. În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformitate cu scopul pentru care le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.

În ce condiții am putea transfera datele dumneavoastră către state terțe sau organizații internaționale

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale. Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre decizia noastră, acordându-vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor dumneavoastră.

Cât vom păstra datele dumneavoastră

Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate.Perioadele respective sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile recomandate în materie și scopurile activității noastre.

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare

Drepturile dumneavoastră

Dreptul de acces la date

Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor

Aveți dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)

Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor

Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul de a obiecta

Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor

Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului

În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere

Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).

Cum vă puteți exercita drepturile?

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați detaliile de contact din secțiunea DATELE NOASTRE DE CONTACT, de mai jos.

Datele noastre de contact

Ne puteți contacta folosind datele de mai jos.
Datele noastre de contact
Denumire completă: Materrum SRL
Adresă sediu social (adresă corespondență): str. Filias 100 C, mun. Cristuru Secuiesc, jud. Harghita
Adresă de email: info@ugroncastle.ro
Website: www.ugroncastle.ro

Ultima actualizare: 28.03.2024